وکیل در رشت

لیستی از بهترین وکلای رشت چنانچه وکلای زیر را نمی شناسيد روی دکمه زیر کلیک کرده تا با وکیل متخصص پرونده تان مشاوره تلفنی داشته باشید. معرفی وکیل و مشاوره
عکس نام و نام خانوادگی مدرک تحصیلی نوع پروانه نوع همکاری تخصص عملیات
محمد مهدی ترحمی لیسانس کانون وکلا وکیل پایه یک طلاق ملک جعل خیانت در امانت ضرب و جرح ، دیه کلاهبرداری قتل چک و سفته ارث موجر و مستاجر مشاهده رزومه
صادق نیک بخش ثبت نشده است مرکز قوه قضایه وکیل پایه یک طلاق ملک خیانت در امانت قذف، زنا و لواط کلاهبرداری فروش مال غیر دعاوی شهرداری ارث مشاهده رزومه
ابوذر امامی ثبت نشده است کانون وکلا وکیل پایه یک طلاق ملک جعل کلاهبرداری تصرف عدوانی چک و سفته مطالبه وجه مشاهده رزومه
حدیث افشاری نژاد فوق لیسانس کانون وکلا وکیل پایه یک طلاق استرداد جهیزیه نفقه مطالبه وجه الزام به تحویل مبیع حضانت ضرب و جرح ، دیه مطالبه دیه یا خسارت تنظیم قرارداد مطالبه خسارات قراردادی معامله مشاهده رزومه
هانی اشناب ثبت نشده است مرکز قوه قضایه وکیل پایه یک بانکی دعاوی شهرداری تنظیم قرارداد طلاق ملک چک مشاهده رزومه
داوود معصومی ثبت نشده است ثبت نشده وکیل پایه یک مشاهده رزومه
پدرام کشاورز فوق لیسانس کانون وکلا وکیل پایه یک ملک چک و سفته کلاهبرداری مشاهده رزومه
ابوطالب اصغری جیرهنده ثبت نشده است کانون وکلا وکیل پایه یک طلاق ملک نفقه تمکین اختلاس خیانت در امانت تخریب ضرب و جرح ، دیه تصرف عدوانی چک و سفته مشاهده رزومه
شهرزاد شربیانی ثبت نشده است مرکز قوه قضایه وکیل پایه یک طلاق ملک خیانت در امانت تخریب توهین و فحاشی جرایم پزشکی مشاهده رزومه
اعظم السادات دانشخواه لیسانس مرکز قوه قضایه وکیل پایه یک طلاق ملک حضانت نفقه تمکین چک الزام به تنظیم سند تقسیم مال مشاع مطالبه وجه مشاهده رزومه
کاووسی ثبت نشده است ثبت نشده ثبت نشده مشاهده رزومه
زهرا پورخوش سعادت ثبت نشده است کانون وکلا وکیل پایه یک طلاق ملک استرداد جهیزیه نفقه چک الزام به تنظیم سند تقسیم مال مشاع اثبات وقوع بیع یا تنفیذ معامله الزام به تحویل مبیع مشاهده رزومه
انسیه یوسف پور لیسانس کانون وکلا وکیل پایه یک طلاق حضانت استرداد جهیزیه تمکین خیانت در امانت رابطه نامشروع مشاهده رزومه
سارا اخوان صابری فوق لیسانس مرکز قوه قضایه وکیل پایه یک طلاق ملک حضانت تغییر جنسیت استرداد جهیزیه اهداء جنین نفقه مشاهده رزومه
آزیتا حسینائی ثبت نشده است مرکز قوه قضایه وکیل پایه یک ملک کلاهبرداری ارث ابطال معامله فسخ معامله مطالبه ثمن معامله اثبات وقوع بیع یا تنفیذ معامله الزام به تحویل مبیع مطالبه خسارات قراردادی معامله مشاهده رزومه
شکوفه خرم ابادی ثبت نشده است ثبت نشده وکیل پایه یک طلاق استرداد جهیزیه نفقه تمکین خیانت در امانت ترک انفاق اجرت المثل الزام به تنظیم سند مطالبه وجه مشاهده رزومه
سید سینا قیمی لیسانس کانون وکلا وکیل کار آموز طلاق ملک نفقه خیانت در امانت تخریب چک و سفته حضانت تمکین جعل استرداد جهیزیه مشاهده رزومه
داریوش صالحی ثبت نشده است کانون وکلا وکیل پایه یک تخریب تحصیل مال از طریق نامشروع قذف، زنا و لواط ضرب و جرح ، دیه کلاهبرداری رابطه نامشروع فروش مال غیر توهین و فحاشی الزام به تنظیم سند تقسیم مال مشاع مشاهده رزومه
غفور اکبرپور فوق لیسانس مرکز قوه قضایه وکیل پایه یک ملک بانکی فسخ معامله مطالبه ثمن معامله اثبات وقوع بیع یا تنفیذ معامله الزام به تحویل مبیع مطالبه خسارات قراردادی معامله مشاهده رزومه
جابر غزالی فوق لیسانس مرکز قوه قضایه وکیل پایه یک ملک مشاهده رزومه


چنانچه وکیل رشت می باشید و جای خود را خالی می‌بینید بر روی دکمه زیر کلیک کنید.