مشاوره متنی

موضوع درخصوص دیه
1403/02/13

سوال کاربر :

سلام وقت بخیر میخواستم ببینم دیه پای من چقدر میشه برام نامه پزشک قانونی اومده نوشته کشیدگی تاندون پای راست


image
عفت قیصری

وکیل پایه یک

پاسخ :

درصد آن را پزشکی قانونی مشخص می کند ‌براساس آن میزان دیه شما مشخص می گردد وگاهی ممکن است ارش تعیین شود

چنانچه به مشاوره بیشتر با عفت قیصری نیاز دارید کلیک کنید