مشاوره متنی

موضوع نفقه فرزندان
1403/02/16

سوال کاربر :

سلام من برای نفقه فرزندان شکایت کرده ام اما برای من ابلاغیه ارسال شده که باید چهارصدهزارتومان هزینه کارشناسی و خسارت دادرسی بپردازم.آیا بنده باید پرداخت کنم یا پدرشان .باتشکر


image
سارا شهبازنژادفرد

وکیل پایه یک

پاسخ :

بله جهت براورد میزان مبلغ نفقه فرزندان باید موضوع به کارشناس نفقه ارجاع شود لیکن بعد از صدور رای به نفع شما ضمن رسیدگی و صدور حکم بر محکومیت به پرداخت نفقه هزینه کارشناسی نیز در صورت قی. در ستون خواسته به پرداخت هزینه نیز حکم داده میشود

چنانچه به مشاوره بیشتر با سارا شهبازنژادفرد نیاز دارید کلیک کنید